Home

Welkom op de site van Gilde Sint Mauritius

 

In café Bellevue, nu Herrezen Nederland, werd op 7 augustus l929 het Goirlese gewerengilde St. Mauritius opgericht,

dat volgens artikel 2 van het reglement "in tijd van nood tot steun van het wettig gezag" zou optreden.

Dit gilde is een heroprichting van een eeuwenoude gilde genaamd St. Jans gilde.

Helaas is er over dit gilde, door een brand, niets of nauwelijks te vinden in de archieven.

De eerste gildebroeders waren bijna allemaal familie van elkaar.

De initiatiefnemers M.A.P. Adriaansen en C. van Gils waren neven,

toeziend deken A. van Rooij was ook een neef van C. van Gils en de gildebroeders Fr. van Gils en P. van Gils waren diens broer.


In 2019 is het Gilde Sint Mauritius een klein maar gezelig Gilde waar vriendschap en naastenliefde nog hoog in het vaandel staat.

Wilt u eens kenis maken met het Gilde sint Mauritius klik dan hier.

 U kunt ons ook op Facebook vinden: 

Ereleden

Wij zijn ook trots dat we nog steeds een familielid van de oprichters in ons midden hebben.

Erelid mevrouw Dimphe Lambregts-Adriaansen

Koning

Op zaterdag 15 juni 2019 werd Berry Willemen de nieuwe koning van gilde Sint Mauritius samen met de nieuwe koningin Nel Willemen

en de burgermeester en zijn vrouw

Hoofdman

Hoofdman Marco van Rijsewijk


Erelid oud burgemeester

mevrouw Machteld van Rijsdorp

De Koningen vanaf 1930

 

1930: M. Adriaansen.

1933: G. van Rooij.

1939: C. van Gils.

1949: G. Scholtze.

1955: C. v/d Berg.

1961: J. Verhoeven.

1967: C. Santegoeds.

1977: M. Verhagen.

1979: T. Briels.

1983: H v/d Vloet.

1987: J. Bruers.

1991: M. Backx.

1995: J. Bruers.

1999: A. Van Laarhoven.

2003: M. Backx.

2007: M. Backx.

2011: B. Willemen.

2015: S v/d Kieboom

2019: B. Willemen

Hoofdlieden vanaf 1929

 

1929 - 1937: C. v/d Sande

1938 - 1945: J. Otten

1946 - 1969: M. Adriaansen

1970 - 1973: B. Burgers

1973 - 1998: A. van Laarhoven

1998 - 1999: J.B.M. Mes

1999 - 2002: A. van Heijst

2002 - 2007: J. v/d Louw

2007 - 2010: Ph. Galjé  waarnemend

2010 - 2013: Ph. Galjé

2013 - 2015: J.P. Kuppens

2015-Heden: M van Rijsewijk

Het Gilde Lokaal van Sint Mauritius bevind zich aan de fabriekstraat 18 te Goirle.

Voor auto navigatie: fabriekstraat 73.